< sekcia Ekonomika

ZSPS: Čierna práca v stavebníctve je na Slovensku aj v EÚ problémom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

V súlade so závermi konferencie zväz vyzýva vládu SR, aby zabezpečila dostatočný počet ľudských a technických kapacít na zamedzenie čiernej a šedej práce v ekonomike Slovenska.

Bratislava 25. septembra (TASR) – Čierna práca v stavebníctve je na Slovensku, ale aj v celej EÚ dlhodobým problémom. Upozornil na to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Zväz podporil závery konferencie o boji proti čiernej práci v stavebníctve, na ktorej organizácii sa okrem ZSPS podieľali aj Európska federácia pracovníkov v stavebníctve a drevárstve a Európska federácia stavebného priemyslu.

Ako uviedol Kováčik pre TASR, výsledkom konferencie je zadefinovanie desiatich odporúčaní európskych sociálnych partnerov stavebného priemyslu pre problematiku čiernej práce. Medzi nimi je napríklad odporúčanie - adresované štátnym subjektom - zapojiť do definovania návrhu a vykonávania všetkých politík, ktorých cieľom je boj proti nelegálnej práci a podvodom v stavebníctve aj príslušných sektorových a sociálnych partnerov. Podľa diskutérov by tiež mali členské štáty EÚ zanalyzovať svoje vnútorné administratívne a právne postupy, či sankčné mechanizmy a overiť si, či sú dostatočne odrádzajúce od vykonávania podvodov.

Ako avizoval Kováčik, zväz bude chcieť presadzovať tieto závery aj na Slovensku a bude naďalej podporovať všetky aktivity k zamedzeniu čiernej práce a nastaveniu spravodlivých podmienok pre podnikanie v stavebníctve na Slovensku. "Veríme, že prijaté závery z konferencie budú aj pre Slovensko riešením a vláda SR sa bude tomuto problému aktívne venovať," poznamenal Kováčik.

V súlade so závermi konferencie zväz vyzýva vládu SR, aby zabezpečila dostatočný počet ľudských a technických kapacít na zamedzenie čiernej a šedej práce v ekonomike Slovenska. "A považujeme za dôležité, aby zväz bol zapojený do nastavovania a implementácie nástrojov na zamedzenie čiernej práce," zdôraznil Kováčik. Za dôležité tiež považuje, aby štát podporoval a využíval pri vyhodnocovaní verejných obstarávaní kritérium najlepšieho pomeru ceny a kvality a vyžadoval uplatnenie podmienok, ktoré minimalizujú, alebo vylúčia čiernu a šedú prácu v podmienkach Slovenska. "Súťaženie na najnižšiu ponukovú cenu s absenciou takýchto podmienok uchádzačov k čiernej alebo šedej práci priamo motivuje," uzavrel Kováčik.