Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. júl 2024Meniny má Jakub
< sekcia Ekonomika

ŽSR chcú posunúť termín modernizácie železnice pri Trenčíne

Rekonštrukcia železničnej trate v centre mesta Trenčín 25. februára 2014. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka sa mesto o žiadosti dozvedelo 21. februára. Informácia ho podľa vlastných slov nahnevala.

Trenčín 25. februára (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) chcú posunúť termín dokončenia objektov súvisiacich s modernizáciou železničnej trate v lokalite Pred poľom v Trenčíne o 22 mesiacov.

V zastúpení žilinskou spoločnosťou Erpos požiadali odbor cestnej dopravy a miestnych komunikácií Okresného úradu v Trenčíne o zmenu stavby pred dokončením.

S predĺžením termínu nesúhlasia občianski aktivisti ani mesto Trenčín. Súčasne platný termín dokončenia stavby (14. 4. 2014) žiada staviteľ predĺžiť až do 22. februára 2016, pričom v písomnej žiadosti na odbor dopravy neuviedol žiadny dôvod predĺženia platnosti stavebného povolenia.

"Dozvedeli sme sa, že strategický podchod pod železnicu v lokalite Pred poľom, kvôli ktorému sa budú budovať ďalšie podchody v pôvodnom termíne do konca apríla nebude, pretože spoločnosť bezdôvodne požiadala o posunutie termínu do roku 2016. Keďže v meste je rozostavaných viac stavieb, obávame sa, aby nedošlo k precedensu a aby sa bezdôvodne nezastavovali stavby," povedal občiansky aktivista Pavol Fiala s tým, že v okolí neoploteného staveniska žije minimálne 150 rodín aj s malými deťmi, ktoré by mali trpieť v dôsledku stavby o dva roky dlhšie.

Podanie žiadosti o predĺženie termínu dokončenia stavby na február 2016 potvrdila aj vedúca dopravného odboru Okresného úradu v Trenčíne Lenka Kolářová. "Verejnou vyhláškou sme zverejnili oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením. Účastníkov konania sme vyzvali, aby sa do 15 dní k žiadosti vyjadrili. Pripomienky vyhodnotíme a na ich základe rozhodneme. Zároveň sme vyzvali aj zástupcu stavebníka, aby uviedol objektívne dôvody, prečo žiada o predĺženie termínu dokončenia stavby," konkretizovala Kolářová s tým, že žiadosti vyhovieť nemusia, prípadne môžu termín skrátiť.

Rekonštrukcia železničnej trate v centre mesta Trenčín 25. februára 2014.
Foto: TASR/Radovan Stoklasa


Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka sa mesto o žiadosti dozvedelo 21. februára. Informácia ho podľa vlastných slov nahnevala. "V pondelok som inicioval stretnutie s vedením stavby, oznámil som im, že mesto s tým nesúhlasí a že je zásadne proti tomu. Napokon sme sa dohodli, že mesto Trenčín vydá stanovisko Okresnému úradu a bude žiadať, aby sa lehota skrátila do konca tohto roka. Zástupcovia stavby súhlasili," priblížil Rybníček s tým, že do predbežného užívania odovzdajú stavbu v novembri tohto roku.

Ako informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková, nejde o dokončenie stavby, ale iba o dokončenie súvisiacich objektov podjazdu a kruhového objazdu Pred poľom. "Práce Pred poľom mali byť ukončené ku koncu roku 2013. Keďže však došlo počas realizácie tejto časti stavby ku skutočnosti, že Slovenský plynárenský priemysel, a.s., nevydal súhlasné stanovisko k prekládke jedného z plynových vedení nachádzajúceho sa v priestoroch novobudovaného podjazdu podľa plánovaného harmonogramu, museli byť práce pozastavené na asi deväť mesiacov," ozrejmila Pavlíková.

Stavebné povolenie bolo podľa nej požadované v zmysle upraveného harmonogramu prác a s ohľadom na platnosť zmluvy so zhotoviteľom. "Tento harmonogram sa v súčasnej dobe opäť aktualizuje a na základe jeho poslednej aktualizácie je termín dokončenia tejto časti stavby do decembra 2014," uzavrela Pavlíková.