< sekcia Ekonomika

Zväz cestovného ruchu SR doručil politickým stranám a hnutiam priority

Prezident ZCR Marek Harbuľák. Foto: FOTO TASR/Pavel Neubauer

Päť priorít zväzu na obdobie rokov 2020 až 2024 zahŕňa stanovenie regulačného rámca pre zdieľanú ekonomiku, znižovanie administratívnej a daňovo-odvodovej záťaže.

Bratislava 23. januára (TASR) – Zväz cestovného ruchu (ZCR) SR poukázal na oblasti cestovného ruchu, ktorým by mala byť venovaná pozornosť budúcej vlády. Dokument s názvom Konkurencieschopný a udržateľný cestovný ruch doručil predstaviteľom strán a hnutí, ktoré sa vo februárových parlamentných voľbách uchádzajú o hlasy voličov. Informoval o tom prezident ZCR Marek Harbuľák.

Päť priorít zväzu na obdobie rokov 2020 až 2024 zahŕňa stanovenie regulačného rámca pre zdieľanú ekonomiku, znižovanie administratívnej a daňovo-odvodovej záťaže či zavádzanie inovácie v príprave zamestnancov a v zamestnávaní. Medzi priority patrí tiež efektívnejšie riadenie pre cestovný ruch a propagáciu, ale aj zodpovedný a trvalo udržateľný prístup.

"Verím, že nájdeme s politikmi priestor na diskusiu o vývoji tohto odvetvia a možnostiach, ako zlepšiť jeho fungovanie. A dokážu si osvojiť niektoré z prezentovaných priorít a budú ich aktívne presadzovať v nasledujúcom volebnom období," skonštatoval Harbuľák. Podľa neho by štátne orgány mali aktívne riešiť, aby boli vytvorené podmienky pre udržateľný rozvoj cestovného ruchu, ktorý prispieva k rozvoju regiónov Slovenska.

Prezident ZCR priblížil, že podiel odvetvia cestovného ruchu na tvorbe hrubého domáceho produktu dosahuje na Slovensku takmer 3 %, ale vplýva aj na ďalšie oblasti hospodárstva. Odvetvie podľa jeho slov vytvára zhruba 390.000 pracovných miest a je jedným z najväčších prvých zamestnávateľov pre mladých ľudí. Služby cestovného ruchu pritom poskytujú tisíce malých a stredných podnikov. Zároveň dodal, že príroda, kultúrne a historické dedičstvo Slovenska vytvárajú výrazný potenciál pre rast tohto odvetvia takmer vo všetkých, aj menej rozvinutých, regiónoch.

Malé a stredné podniky, ktoré tvoria až 90-percentný podiel v odvetví cestovného ruchu, však podľa Harbuľáka stále čelia vysokej miere administratívnej záťaže, nedostatku kvalifikovaných ľudí a zvyšujúcej sa cene práce. Podotkol, že digitalizácia v tejto oblasti súčasne umožnila masívne rozširovanie zdieľanej ekonomiky, ktorá je bez regulačného rámca, čím sa na trhu znevýhodňujú práve zariadenia cestovného ruchu.