< sekcia Ekonomika

Zväz stavebných podnikateľov žiada digitalizáciu stavebníctva

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Podnikatelia zdôrazňujú aj potrebu zlepšenia systému výchovy a vzdelávania, kde treba vytvoriť a prepojiť vzdelávací systém s trhom práce.

Bratislava 6. marca (TASR) – Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) žiada od budúcej vlády okrem iného aj digitalizovanie stavebníctva či nastavenie efektívnejšieho verejného obstarávania stavebných prác. Pre TASR to uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Digitalizáciu prostredníctvom koncepcie implementácie BIM (Building Information Modeling, teda Informačný model stavby, pozn. TASR) a digitalizáciu stavebných úradov SR by mala budúca vláda zabezpečiť do roku 2022. Mala by tak pripraviť podmienky na zavedenie obstarávania nadlimitných štátnych zákaziek v stavebníctve systémom BIM od roku 2023 v zmysle smerníc EÚ.

Ako uviedol Kováčik, medzi výrazné problémy stavebníctva, ktoré by mala budúca vláda vyriešiť, patrí aj prijatie nového stavebného zákona a dopracovanie a prijatie novej štátnej koncepcie podpory rozvoja bývania. Nová koncepcia by mala zvýšiť atraktivitu v tejto oblasti pre súkromný kapitál, a najmä pre jeho vstup do dostupného nájomného bývania.

Nová vláda by podľa zväzu nemala zabudnúť ani na personálne posilnenie odbornosti štátu v stavebníctve. „Nie je, žiaľ, žiadnym tajomstvom, že pretrváva nízka odbornosť verejných obstarávateľov, ich vedomostí a zručností, čo zásadným spôsobom znižuje kvalitu verejného obstarávania, férovosť súťažných podmienok a rovnakých príležitostí v podnikateľskom prostredí,“ vysvetlil Kováčik a dodal, že vláde odporúča zaviesť do praxe vzorové typy riešenia častých stavebných zákaziek, ako sú napríklad verejné priestory či detské ihriská.

Vláda by tiež mala zastaviť zaostávanie čerpania zdrojov operačných programov EÚ, hlavne z tých programov, ktoré financujú realizáciu „tvrdých“ projektov do dopravnej a technickej infraštruktúry, výstavby budov a kultivovania sídlisk či verejných priestorov.

Stavební podnikatelia však definovali aj úlohy, ktoré presahujú dĺžku tohto volebného cyklu, no považujú ich za dôležité. Sú nimi napríklad zlepšenie predvídateľnosti príchodu investícií na stavebný trh, zdynamizovanie politiky zlepšovania energetickej hospodárnosti budov, ako aj hĺbkovej obnovy budov či zvýšenie kvality a bezpečnosti stavieb.

Ak chce budúca vláda zabezpečiť adekvátne bývanie všetkým občanom SR, mala by podľa zväzu stabilizovať objem finančných prostriedkov na podporné programové nástroje do rozvoja bývania. Podľa Kováčika by mala byť minimálna úroveň ročných výdavkov do oblasti bývania vo výške 0,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a táto úroveň by mala postupne narásť na jedno percento HDP ročne.

Podnikatelia zdôrazňujú aj potrebu zlepšenia systému výchovy a vzdelávania, kde treba vytvoriť a prepojiť vzdelávací systém s trhom práce a postupne zabezpečiť plánovanie počtu a štruktúry absolventov jednotlivých odborov na základe potrieb stavebných firiem.