Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 24. jún 2024Meniny má Ján
< sekcia Ekonomika

ZVC: Uhlíková daň ako doplnok k systému obchodovania s povolenkami CO2

Cementáreň Rohožník Foto: Zväz výrobcov cementu SR

ZVC: Uhlíková daň musí byť doplnkom k systému obchodovania s povolenkami CO2, inak Európa riskuje, že zlikviduje svoj ťažký priemysel.

Bratislava 3. marca (OTS) - Európa by si mohla pri dosahovaní klimatických cieľov zničiť veľkú časť priemyslu bez zavedenia správnych opatrení. Slovenskí cementári preto podporujú zavedenie uhlíkového cla pre krajiny mimo EÚ, no zároveň upozorňujú na nevyhnutnosť zachovania aj súčasného mechanizmu obchodovania s emisiami CO2. Podporujú tak iniciatívu európskej cementárskej asociácie CEMBUREAU, ktorá sa snaží predísť dovozu lacnejších produktov z krajín, ktoré nemusia spĺňať prísne emisné podmienky EÚ, ako aj odchodu ťažkého priemyslu do krajín mimo EÚ.

Napĺňanie klimatických záväzkov z Parížskej dohody vo svete postupuje rôznym tempom. Kým EÚ sa zaviazala do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55% a prichádza neustále s novými opatreniami, sú krajiny, ktoré sa s napĺňaním cieľa celosvetovo znížiť emisie CO2 neponáhľajú. Európsky ťažký priemysel, ktorého súčasťou sú aj slovenské cementárne, pritom vynakladá miliardy Eur do inovácií a modernizácií, ktoré majú znižovať jeho environmentálne dopady.

Celý proces ozeleniť ťažký priemysel má podporiť zavedenie uhlíkovej dane (CBAM). Európske firmy má chrániť pred ekologicky neférovou konkurenciou zvýšením nákladov pre dovoz produktov z krajín, ktoré nepodnikajú dostatočné kroky proti klimatickým zmenám. O jeho zavedení sa má rozhodovať v Európskom parlamente už v najbližších dňoch. Nová právna úprava však zároveň počíta so zmenou alebo úplným zrušením súčasného systému voľných povoleniek CO2 v obchodovaní s emisiami (EU ETS), do ktorého sú zapojené aj slovenské cementárne.

„Myšlienku zaviesť uhlíkovú daň vítame a plne podporujeme, no zároveň upozorňujeme, že nový mechanizmus CBAM bude fungovať jedine v súbehu s existujúcim systémom obchodovania s emisiami CO2. Oba systémy spoločne môžu zabrániť ako hrozbe presunu priemyslu do krajín mimo EÚ, tak aj dovozu lacných tovarov z krajín mimo EÚ, ktoré nemusia spĺňať prísne emisné kritériá. Len takto sa ťažký priemysel bude môcť ďalej sústrediť na inovácie a znižovanie svojej uhlíkovej stopy namiesto boja o prežitie s nikým neregulovanou konkurenciou,“ povedal Rudolf Mackovič, riaditeľ Zväzu výrobcov cementu SR.

Systém bezplatného prideľovania CO2 povoleniek (certifikátov) pri obchodovaní s emisiami dnes motivuje ťažký priemysel, aby pokračoval v trende znižovania svojej uhlíkovej stopy a investoval do inovácií a obnovy tak, aby dokázal naplniť ciele na dosiahnutie uhlíkovej neutrality stanovené Európskou úniou.

Cementárenský priemysel v Európe investuje do inovácií stovky miliónov eur ročne a darí sa nám nielen spĺňať prísne európske limity, ale aj postupne znižovať objem emisií CO2. Nerobíme to však preto, že musíme, ale preto, že žijeme tam, kde podnikáme a chceme žiť v udržateľnom a zdravom prostredí. A naše znevýhodnenie oproti menej zodpovedným krajinám mimo EÚ rozhodne nie je ďalej udržateľné,“ dodal Rudolf Mackovič.

Cena za tonu emisií CO2 sa aktuálne pohybuje na úrovni 37 eur a do roku 2050, čo je medzník, ku ktorému sa EÚ zaviazala k uhlíkovej neutralite, by sa mohol postupne zvýšiť takmer 7-násobne. Tento nárast sa prirodzene premieta do cien produktov. Bezplatné prideľovanie povoleniek CO2 aspoň čiastočne pomáha ťažkému priemyslu znížiť náklady a udržať prevádzky v Európe. Nová uhlíková daň ich môže navyše ochrániť pred dovozom z krajín, ktoré nemusia do ceny produktov premietať zvýšené náklady na znižovanie uhlíkovej stopy.

„Tieto dva mechanizmy sa navzájom dopĺňajú. Bez jedného či druhého by hrozilo, že ťažký priemysel, ktorý má na Slovensku dlhú tradíciu, by stratil konkurencieschopnosť. Firmy by presunuli časť výroby mimo EÚ, alebo by skončili úplne. Hovoríme tu však o obrovských lokálnych zamestnávateľoch, ktorí významne prispievajú k národnému HDP,“ doplnil Jozef Mikušinec, výrobno-technický riaditeľ Považskej cementárne.

O Zväze výrobcov cementu SR
Zväz výrobcov cementu SR spolupracuje so zástupcami štátnej správy a samosprávy, tretieho sektora aj samotnými občanmi pri vytváraní takého regulačného prostredia, ktoré podporí dlhodobé ciele pri rozvoji cementárenstva na Slovensku, udržateľnosti pracovných miest a tým aj ekonomického príspevku tohto podnikania pre miestne komunity.
Jeho poslaním je presadzovať neustále zameranie na kvalitu stavebných materiálov založených na využití cementu, aktívne budovať povedomie odbornej a širokej verejnosti o prínose ich využitia pre rezidenčnú výstavbu aj cestnú infraštruktúru.
Zastupuje troch výrobcov cementu a slinku – CRH (Slovensko), Cemmac a Považská cementáreň, ktorí spolu prevádzkujú 4 cementárne, 3 štrkovne, 4 kameňolomy a 26 betonární.