Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. jún 2024Meniny má Adolf
< sekcia Ekonomika

Návrhy zákonov ohrozujú ochranu vlastníctva a hodnovernosť katastra

Tvrdí to Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie a zároveň žiada stiahnutie návrhov alebo ich prepracovanie v duchu predložených pripomienok.

Bratislava 28. apríla (TASR) – Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie (ZZGK) znovu napadol trojicu pripravovaných zákonov z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK). Návrhy katastrálneho zákona, zákona o geodézii a kartografii a novely zákona o komore geodetov a kartografov podľa zväzu ohrozujú ochranu vlastníctva nehnuteľného majetku a hodnovernosť údajov katastra pre ďalšie generácie.

"Navrhovaná legislatíva znižuje kvalitu odbornej práce geodetov, ustupuje z presnosti v meraní, ktorú nám dnes umožňuje technológia GPS, umelo a nelogicky oddeľuje geodéziu a kartografiu od katastra, neúmerne zvyšuje pokuty za priestupky od 10.000 do 33.000 eur, ktoré hrozia právnickým osobám, nelogicky zvyšuje poplatok za vklad do katastra zo 66 na 70 eur a v dnešnej dobe, keď verejná správa má šetriť, nelogicky zvyšuje aj nároky na štátny rozpočet," povedal na dnešnej tlačovej konferencii predseda zväzu Vladimír Uhlík.

Zväz žiada stiahnutie návrhov alebo ich prepracovanie

Zväz žiada stiahnutie návrhov alebo ich prepracovanie v duchu predložených pripomienok. "Ublížia nielen odborníkom, ale z dlhodobého hľadiska hlavne verejnosti a vlastníkom," varoval Uhlík. O nekvalitnom legislatívnom procese podľa zamestnávateľského zväzu geodetov a kartografov svedčí množstvo pripomienok, ktoré boli k návrhom vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania. "K navrhovanému zákonu o geodézii a kartografii, ktorý má len 28 paragrafov, bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní evidovaných až 392 pripomienok, z toho 197 zásadných. Ďalší katastrálny zákon má spolu 113 paragrafov a odborníci k nemu podali až 682 pripomienok, z toho 301 zásadných," upozornil ďalej Uhlík. Táto katastrofálna štatistika podľa neho dokumentuje, že jediný tvorca týchto zákonov, Úrad geodézie, kartografie a katastra, úplne odignoroval vnútrorezortnú odbornú debatu s odborníkmi z praxe. "Pri zásadných zmenách, ktoré úrad navrhuje, je nevyhnutná, keďže svojimi dôsledkami zasiahnu širokú verejnosť," povedal Uhlík. Jediným z pozitívov predložených zákonov je podľa ZZGK, že vytvára pravidlá pre poskytovanie elektronických služieb katastra nehnuteľností pre verejnosť, orgány štátnej a verejnej správy a samosprávy, zjednocuje vedenie evidencie nehnuteľností v rámci celého Slovenska, zjednodušuje vykonávanie zmien už evidovaných údajov v katastri a zefektívňuje konania v katastri.

Trojica pripravovaných právnych úprav sa však v technologických postupoch vracia späť a konzervuje postupy z roku 1918. "Pripravené zmeny prinášajú ústup z presnosti a ustrnutie katastra na starých technických princípoch spred 100 rokov. V súčasnosti až 50 % územia Slovenska využíva katastrálne mapy, ktorých pôvod siaha pred rok 1918, a ktoré vykazujú chyby až niekoľko metrov." To podľa Uhlíka prináša problémy s majetkovoprávnymi vyrovnaniami pri výstavbe diaľnic, železníc, priemyselných parkov, rozvojoch obcí, keď výsledky geodetických prác pre kataster sú pre nízku kvalitu pre ostatné geodetické aplikácie využiteľné len s ťažkosťami.

"Geodézia a kartografia dnes slúži nielen katastru nehnuteľností, ale aj stavebníctvu, inžinierskej geodézii a hlavne investičnej výstavbe, a preto považujeme za samozrejmé, že navrhnuté zákony vytvoria moderný legislatívny a technický rámec zodpovedajúci presnosťou požiadavkám aplikačnej praxe," doplnil za ZZGK Erik Debrecký.

Aktivity zväzu podporila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorej ZZGK je jedným z 28 členov. ÚGKK má 30 dní na to, aby v rámci rozporového konania vyhodnotil vznesené pripomienky.