< sekcia

Pokračuje zasadnutie komisií, ktoré posudzujú projekty menšín

Na snímke zľava prezident PZ SR Tibor Gašpar, podpredseda výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Vladimír Jánoš a predseda výboru Rudolf Chmel. Bratislava, 3. júla 2013. Foto: TASR/Michal Svítok

Najprv zasadá komisia, ktorá posúdi 24 projektov za poľskú národnostnú menšinu. Vyčlenená dotácia pre ne je 62.060 eur.

Bratislava 3. marca (TASR) - V priebehu týždňa posúdia aj projekty za maďarskú národnostnú menšinu.

Ako prvá vo februári zasadala komisia pre chorvátsku národnostnú menšinu, ktorá hodnotila 10 projektov. Sedem z nich v celkovej sume 49.375 eur odporučila na ďalší schvaľovací proces. Následne boli vyhodnotené aj projekty na podporu moravskej národnostnej menšiny. O finančné prostriedky sa uchádzali štyri projekty v celkovej sume 20.150 eur, komisia všetky odporučila na ďalšie posudzovanie. Komisia pre srbskú národnostnú menšinu hodnotila deväť projektov, sedem z nich v celkovej sume 27.703 eur bolo odporučených na ďalšie posudzovanie. Účastníci zasadnutia pre bulharskú národnostnú menšinu posudzovali 10 projektov, z ktorých všetky komisia odporučila v sume 34.215 eur. Komisia pre nemeckú národnostnú menšinu hodnotila celkovo 15 projektov, 13 z nich odporučila na ďalšie posudzovanie, pričom bola vyčerpaná celková výška pridelených finančných prostriedkov pre túto menšinu, a to 96.604 eur. V piatok 28. februára ukončila dvojdňové zasadnutie aj komisia pre rusínsku národnostnú menšinu, ktorá hodnotila 164 projektov. Odporučila 130 z nich v celkovej hodnote 263.482 eur.

Úrad informuje, že organizácie dostanú finančné prostriedky z programu Kultúra národnostných menšín 2014 oveľa skôr ako doposiaľ. "Zatiaľ čo v uplynulých rokoch boli organizáciám poskytnuté dotácie až koncom leta, tento rok sa podarilo proces zjednodušiť a urýchliť tak, že prvé zmluvy o poskytnutí dotácie by mohli byť podpísané začiatkom marca," informuje úrad splnomocnenca.