< sekcia

Trinásť rozhodnutí EP, ktoré mali dopad na Slovensko

Na archívnej snímke pohľad na Bratislavský hrad. Foto: TASR, Pavel Neubauer

Prinášame prehľad krokov, ktoré mali dosah na slovenských občanov, resp. spotrebiteľov.

Brusel/Štrasburg/Bratislava 16. mája (TASR) - Počas volebného obdobia 2014 - 2019 poslanci Európskeho parlamentu (EP) prediskutovali, vylepšili a po rokovaniach s Radou EÚ schválili takmer 600 legislatívnych návrhov predložených Európskou komisiou (EK) pod vedením Jeana-Claudea Junckera.

Prinášame prehľad krokov, ktoré mali dosah na slovenských občanov, resp. spotrebiteľov.1. Limit pre bankové poplatky

V marci 2015 EP schválil legislatívny návrh, ktorým zaviedol limit pre poplatky pri cezhraničných transakciách debetnými kartami. Výšku poplatku schválili poslanci na úrovni 0,2 percenta hodnoty transakcie v prípade debetnej karty a 0,3 percenta pre kreditné karty.

2. Údaje o leteckých pasažieroch

Medzi kľúčové rozhodnutia EP patrilo aj schválenie smernice o využívaní údajov o cestujúcich v leteckej doprave (EÚ PNR). Smernicu schválil EP v apríli 2016 za účelom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej kriminality. Smernica zaväzuje letecké spoločnosti poskytovať vnútroštátnym orgánom v krajinách EÚ údaje o svojich pasažieroch na letoch medzi Úniou a tretími krajinami, zároveň upravuje ochranu údajov pred ich zneužitím.

3. GDPR

V apríli 2016 schválil EP reformu ochrany osobných údajov (GDPR), ktorej cieľom je vrátiť užívateľom internetu kontrolu nad ich dátami a zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň ich ochrany zodpovedajúcu digitálnej ére v celej EÚ. Reforma okrem iného umožňuje občanom EÚ zmazať svoje osobné údaje, ktoré sú uložené u on-line dodávateľov a prevádzkovateľov sociálnych sietí. Opatrenie nadobudlo účinnosť 25. mája 2018.

4.Klimatická dohoda

Ratifikáciu Parížskej dohody - prvej globálnej a právne záväznej dohody o zmene klímy - odsúhlasili poslanci EP v októbri 2016. Dohoda bola podpísaná 12. decembra 2015 v Paríži a obsahuje akčný plán na obmedzenie globálneho otepľovania výrazne pod úroveň 2 stupňov Celzia a na vyvíjanie úsilia o jeho obmedzenie na 1,5 stupňa C.

5. Limit pre roamingové poplatky

V apríli 2017 schválil EP stropy pre veľkoobchodné ceny roamingu, čím odstránil poslednú prekážku na ceste k zrušeniu maloobchodných roamingových príplatkov. Používatelia mobilných telefónov tak od 15. júna 2017 platia za hovory, textové správy a sťahovanie dát v inom členskom štáte EÚ rovnakú sumu ako doma.

6. WiFi4EÚ

Finančnú podporu pre vytváranie bodov bezplatného bezdrôtového prístupu na internet vo verejných priestoroch v EÚ schválil EP v septembri 2017 (WiFi4EÚ). Podmienkou financovania je, aby verejné inštitúcie dokázali pokryť prevádzkové náklady bezdrôtového prístupového bodu aspoň počas obdobia troch rokov. Pripojenie musí byť ľahko prístupné, poskytované bezplatne a riadne zabezpečené.

7. Zrušenie prekážok pri cezhraničnom online nakupovaní

Významné nariadenie v prospech spotrebiteľov v EÚ schválil EP vo februári 2018. Poslanci EP schválili nariadenie, ktoré rozšírilo a zjednodušilo online prístup k cezhraničnému nákupu produktov a vstupeniek, k rezerváciám hotelového ubytovania či prenájmu automobilov.

8. Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

V októbri 2018 schválil EP novelu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá sprísňuje ochranu maloletých, pravidlá pre reklamu a zaviedla 30-percentné kvóty na európske videá na požiadanie. Nová legislatíva sa vzťahuje na prevádzkovateľov televízneho vysielania, ako aj na platformy prinášajúce zdieľané videá - vrátane priamych prenosov, prípadne ponúkajúce videá na požiadanie - akými sú Netflix, YouTube alebo Facebook.

9. Ochrana autorských práv

Smernicu o digitálnom autorskom práve schválili poslanci EP v marci 2019. Členské štáty EÚ majú následne dva roky na transponovanie nových pravidiel do svojich vnútroštátnych predpisov. Smernica by mala rozšíriť pôsobnosť ustanovení autorského práva EÚ na internet. Nové pravidlá sa tak priamo dotknú aj služieb poskytovaných platformami ako YouTube, Facebook či Google News.

10. Koniec plastových príborov

V marci 2019 schválil EP celoúniový zákaz predaja plastových výrobkov na jedno použitie vrátane tanierov, príborov, slamiek či vatových tyčiniek. Nová legislatíva stanovuje členským štátom do roku 2029 cieľ zberu plastových fliaš na úrovni 90 percent. Do roku 2025 by mal podiel recyklovaného obsahu v plastových fľašiach dosiahnuť 25 percent, do roku 2030 by sa mal zvýšiť na 30 percent.

11. Limit na emisie

Poslanci EP v marci 2019 schválili návrh na zníženie emisií CO2 z nových automobilov do roku 2030. Poslanci a zástupcovia ministrov členských štátov sa dohodli na znížení emisií z nových osobných automobilov do roku 2030 o 37,5 percenta. Európska komisia pôvodne navrhovala cieľ zníženia emisií o 30 percent. Emisie oxidu uhličitého z ľahkých úžitkových vozidiel by do roku 2030 mali klesnúť o 31 percent.

12. Koniec posúvania hodín

Európsky parlament schválil v Štrasburgu v marci 2019 aj návrh EK na ukončenie striedania zimného a letného času v EÚ počnúc rokom 2021. Jednotlivé krajiny sa musia rozhodnúť, či budú mať celoročný letný čas, alebo pôvodný - vo väčšine štátov stredoeurópsky - čas.


13. Minimálna dĺžka rodičovskej dovolenky

V apríli 2019 poslanci EP schválili konečné znenie smernice, ktorá okrem iného zavádza minimálnu dĺžku otcovskej a neprenosnej rodičovskej dovolenky v celej Únii. Smernica, na ktorej znení sa už poslanci neformálne dohodli s ministrami členských štátov, definuje minimálne požiadavky záväzné pre všetky krajiny EÚ. Nová právna úprava by mala umožniť otcom intenzívnejšie sa zapojiť do rodinného života a matkám skorší návrat do práce. Smernica by tiež mala prispieť k zrovnoprávneniu žien na pracovisku.