< sekcia Fortunaliga

FL: Podľa prieskumu ÚFP chce väčšina hráčov dohrať prerušenú sezónu

Na snímke futbalisti MFK Zemplín Michalovce na prvom tréningu po predčasnom ukončení Fortuna ligy a zavedení opatrení proti šíreniu koronavírusu 23. apríla 2020 v Michalovciach. Tréning bol v mierne neštandardnom režime podľa opatrení krízového štábu v skupinách, bez kontaktu, s odstupom, bez spoločnej sprchy. Foto: TASR - Roman Hanc

V prípade, že by sa sezóna dohrávala aj po 30. júni 2020, keď sa mnohým hráčom končia platné zmluvy, museli by s klubmi podpísať ich predĺženie na dobu nevyhnutnú na dohratie ročníka.

Bratislava 15. mája (TASR) - Prieskum slovenskej Únie futbalových profesionálov (ÚFP) ukázal, že väčšina futbalistov by chcela dohrať aktuálne prerušenú sezónu pre pandémiu koronavírusu. ÚFP uskutočnila elektronický prieskum v prvej polovici mája a zisťovala názor hráčov na dohrávanie, prípadne ukončenie aktuálneho ročníka. Zúčastnilo sa ho viac ako 120 respondentov.

Podľa tlačovej správy ÚFP v úvodnej otázke „Ste za dohratie súťaže, ak by sa mala liga dohrávať od začiatku júna?“ hlasovalo 65 percent hráčov za dohratie sezóny, naopak ukončiť by ju chcelo 35 percent respondentov. Tento pomer sa však zmenil pri druhej otázke „Ste za dohratie súťaže, ak by sa mala liga dohrávať počas júla alebo augusta?“. V letných mesiacoch by sezónu chcelo dohrať 52 percent opýtaných, čiže iba tesná nadpolovičná väčšina. V júli a auguste by nechcelo pokračovať v aktuálnej sezóne 48 percent účastníkov prieskumu.

V prípade, že by sa sezóna dohrávala aj po 30. júni 2020, keď sa mnohým hráčom končia platné zmluvy, museli by s klubmi podpísať ich predĺženie na dobu nevyhnutnú na dohratie ročníka. Pri otázke „Ak vaša zmluva uplynie pred skončením ligy (za predpokladu, že sa bude dohrávať v neskoršom termíne), máte záujem o jej predĺženie na obdobie do jej riadneho skončenia?“ prejavilo až 80 percent respondentov ochotu podpísať s klubom takéto predĺženie zmluvy, zvyšných 20 percent by svoj kontrakt odmietlo predĺžiť.

Viaceré kluby deklarujú, že sa v súčasnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu dostali do ekonomických problémov a žiadajú hráčov o prejav solidárnosti v podobne zníženia základných platov. Pri otázke „Ak sa rozhodne o zrušení ligy, ste ochotný vzdať sa časti mzdy?“ sa viac ako 80 percent hráčov vyjadrilo, že by bolo ochotných pristúpiť na zníženie mzdy (väčšina v rozpätí od 20 do 40 percent) a prejaviť tak solidaritu so svojím klubom. Iba menej ako 20 percent respondentov by so znížením mzdy nesúhlasilo. Situácia sa už ale zmenila pri otázke „Ak sa rozhodne o dohratí ligy, ste ochotný vzdať sa časti mzdy?“, keď sa viac ako polovica opýtaných (57 percent) vyjadrila, že by nebola ochotná vzdať sa časti mzdy. Naopak 43 percent hráčov by aj v takomto prípade bolo ochotných pristúpiť na čiastočné krátenie mzdy, zväčša v rozpätí od 20 do 40 percent.