Autizmus a budovy osvetlené na modro

Autizmus a budovy osvetlené na modroAutizmus a budovy osvetlené na modroAutizmus a budovy osvetlené na modroAutizmus a budovy osvetlené na modroAutizmus a budovy osvetlené na modro

Autizmus a budovy osvetlené na modro

V rámci celosvetovej kampane Rozsvieť modrú, ktorá pochádza z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií v oblasti autizmu, Autism Speaks rozsvietili organizátori Bratislavský hrad na modro. Práve dnešný dátum Organizácia Spojených národov vyhlásila v roku 2007 za Svetový deň povedomia o autizme. Bratislava, 2. apríla 2014