časová schránka

časová schránkačasová schránkačasová schránkačasová schránkačasová schránka

časová schránka

Na snímke pergamenové písomnosti, ktoré sa nachádzali v časovej schránke, 21. októbra 2021 v Bratislave.