Celonárodná Cyrilo-metodská púť v Nitre

Celonárodná Cyrilo-metodská púť v NitreCelonárodná Cyrilo-metodská púť v NitreCelonárodná Cyrilo-metodská púť v NitreCelonárodná Cyrilo-metodská púť v NitreCelonárodná Cyrilo-metodská púť v Nitre

Celonárodná Cyrilo-metodská púť v Nitre

Stovky veriacich sa zišli na celonárodnej Cyrilo-metodskej púti v Nitre v nedeľu 5. júla 2020. Slávnostnú svätú omšu na Svätoplukovom námestí celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. Na snímke kňazi a veriaci.