Cvernovka rekonštrukcia

Rekonštrukcia pradiarne bývalej Cvernovky v projekRekonštrukcia pradiarne bývalej Cvernovky v projekRekonštrukcia pradiarne bývalej Cvernovky v projekRekonštrukcia pradiarne bývalej Cvernovky v projekRekonštrukcia pradiarne bývalej Cvernovky v projek

Rekonštrukcia pradiarne bývalej Cvernovky v projek

Na snímke dolu vizualizácia rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, pradiarne bývalej Cvernovky v rámci projektu Zwirin.