Cvernovka rekonštrukcia

Rekonštrukcia pradiarne bývalej Cvernovky v projekRekonštrukcia pradiarne bývalej Cvernovky v projekRekonštrukcia pradiarne bývalej Cvernovky v projekRekonštrukcia pradiarne bývalej Cvernovky v projekRekonštrukcia pradiarne bývalej Cvernovky v projek

Rekonštrukcia pradiarne bývalej Cvernovky v projek

Na snímke zrekonštruovaná časť fasády národnej kultúrnej pamiatky, pradiarne bývalej Cvernovky počas rekonštrukcie v rámci projektu Zwirin.