Dedinka Abranovce

Dedinka Abranovce Dedinka Abranovce Dedinka Abranovce Dedinka Abranovce Dedinka Abranovce Dedinka Abranovce Dedinka Abranovce

Dedinka Abranovce

Na snímke dočasný duchovný správca farnosti Abranovce a zároveň archivár Arcibiskupského úradu v Prešove Gabriel Székely. Abranovce, 1. novembra 2019.