Deň Športového centra polície v Bratislave

Dúbravka, ŠCP, dieťaDúbravka, ŠCP, hokejDúbravka, ŠCP, strelkyňaDúbravka, ŠCP, štadiónDúbravka, ŠCP, štadión

Dúbravka, ŠCP, hokej

Snímka z Dňa Športového centra polície na Štadióne ŠKP v Dúbravke v Bratislave 27. júna 2020.