Dezinfekcia frekventovaných miest v Kežmarku

dezinfekcia, Kežmarok, hasičidezinfekcia, Kežmarok, hasičidezinfekcia, Kežmarok, hasičidezinfekcia, Kežmarok, hasičidezinfekcia, Kežmarok, hasiči

dezinfekcia, Kežmarok, hasiči

Na snímke člen Dobrovoľného hasičského zboru v Kežmarku dezinfikuje špeciálnym prípravkom lavičku na autobusovej stanici v Kežmarku 7. apríla 2020.