Dni mesta Prešov

Dni mesta PrešovDni mesta PrešovDni mesta PrešovDni mesta PrešovDni mesta Prešov

Dni mesta Prešov

Snímka zo súťaže vo varení „mačanky“, práca poroty. Prešov, 5. júna 2019.