Dobrovoľný hasičský zbor v Dyčke

Dobrovoľný hasičský zbor v DyčkeDobrovoľný hasičský zbor v DyčkeDobrovoľný hasičský zbor v DyčkeDobrovoľný hasičský zbor v DyčkeDobrovoľný hasičský zbor v Dyčke

Dobrovoľný hasičský zbor v Dyčke

Na snímke predseda DHZ v Dyčke Peter Kunkela štartuje požiarnu Tatru z roku 1971.