Dukátová vo finále K1 obsadila 6. miesto

Dukátová vo finále K1 obsadila 6. miesto Dukátová vo finále K1 obsadila 6. miesto Dukátová vo finále K1 obsadila 6. miesto Dukátová vo finále K1 obsadila 6. miesto Dukátová vo finále K1 obsadila 6. miesto Dukátová vo finále K1 obsadila 6. miesto Dukátová vo finále K1 obsadila 6. miesto Dukátová vo finále K1 obsadila 6. miesto Dukátová vo finále K1 obsadila 6. miesto Dukátová vo finále K1 obsadila 6. miesto

Dukátová vo finále K1 obsadila 6. miesto

slovenská vodná slalomárka Jana Dukátová v cieli vo finálovom kole K1 na letnej olympiáde OH 2012 v Londýne