Fašiangy v Strečne

FašiangyFašiangyFašiangyFašiangyFašiangy

Fašiangy

Fašiangový maškarný sprievod má v Strečne dlhoročnú tradíciu.