Quantcast
 

Hasičská paráda

Hasičská paráda k 100. výročiu dorovoľného hasičstHasičská paráda k 100. výročiu dorovoľného hasičstHasičská paráda k 100. výročiu dorovoľného hasičstHasičská paráda k 100. výročiu dorovoľného hasičstHasičská paráda k 100. výročiu dorovoľného hasičst

Hasičská paráda k 100. výročiu dorovoľného hasičst

Na snímke vystavená historická hasičská technika počas Hasičskej parády v centre Trenčína 6. augusta 2022. Presne pred 100 rokmi v Trenčíne položili základy dobrovoľného hasičstva a založili Zemskú hasičskú jednotu.