História a súčasnosť obce Zemplínske Hámre

Zemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske Hámre, Gajdoš Zemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske Hámre, GajdošZemplínske Hámre, GajdošZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske Hámre

Zemplínske Hámre

Obec Zemplínske Hámre v okrese Snina je východiskovým turistickým miestom túr na Sninský kameň, vľavo v pozadí, zo SZ strany pohoria Vihorlat. Na snímke rozostavená nová obecná bytovka.