História a súčasnosť obce Zemplínske Hámre

Zemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske Hámre, Gajdoš Zemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske Hámre, GajdošZemplínske Hámre, GajdošZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske Hámre

Zemplínske Hámre

Obec Zemplínske Hámre v okrese Snina je východiskovým turistickým miestom túr na Sninský kameň zo SZ strany pohoria Vihorlat. Svoj rozvoj vidí v turizme. V súčasnosti je tu rozostavaných viacero replík objektov, ktoré naviažu na históriu železiarstva a baníctva obce. Na snímke budova budúceho hámra na vodný pohon. Vpravo od hámra bude replika vysokej pece.