História a súčasnosť obce Zemplínske Hámre

Zemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske Hámre, Gajdoš Zemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske Hámre, GajdošZemplínske Hámre, GajdošZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske HámreZemplínske Hámre

Zemplínske Hámre

V blízkosti kameňolomu nad obcou je miesto starej banskej štôlne. Tam sa pripravuje expozícia bývalej banskej činnosti. V obci sú rozostavané viaceré repliky objektov, ktoré naviažu na históriu železiarstva a baníctva obce. Na snímke banské koľajisko, na ktorej bude aj banská lokomotíva.