Horský park rozdelili do zón

Horský park rozdelili do zónHorský park rozdelili do zónHorský park rozdelili do zónHorský park rozdelili do zónHorský park rozdelili do zón

Horský park rozdelili do zón

Horský park v Bratislave, jedna z najhodnotnejších prírodných lokalít takmer v centre mesta so štvrtým stupňom ochrany, funguje po novom. Program starostlivosti o chránený areál rozdelil park na bezzásahový, prechodný a edukačno-rekreačný priestor, ktorého súčasťou sú les, lúky a mokrade.