Kontajnerová revolúcia v Nitre

Nové kontajnery na zmesový a triedený zber v NitreNové kontajnery na zmesový a triedený zber v NitreNové kontajnery na zmesový a triedený zber v NitreNové kontajnery na zmesový a triedený zber v NitreNové kontajnery na zmesový a triedený zber v NitreNové kontajnery na zmesový a triedený zber v NitreNové kontajnery na zmesový a triedený zber v NitreNové kontajnery na zmesový a triedený zber v Nitre

Nové kontajnery na zmesový a triedený zber v Nitre

Mesto Nitra zavádza prostredníctvom Nitrianskych komunálnych služieb nový systém zberu komunálneho odpadu. Do konca tohto roka plánuje umiestniť na najväčších nitrianskych sídliskách 20 polopodzemných kontajnerov na zmesový odpad aj triedený zber. Pilotné kontajnery už sú umiestnené na sídlisku Chrenová (na snímke), ďalšie pribudnú na Klokočine. V budúcom roku by malo byť osadených ďalších 19 nových kontajnerov. Ich výhodou je lepšie využitie zberného miesta, zlepšenie vzhľadu okolia i jeho čistoty. Nitra, 2. novembra 2014.