Quantcast
 

Košická La Rambla

 Košická La Rambla Košická La Rambla Košická La Rambla Košická La Rambla Košická La Rambla Košická La Rambla Košická La Rambla Košická La Rambla Košická La Rambla Košická La Rambla Košická La Rambla Košická La Rambla

Košická La Rambla

Košická La Rambla je nosnou akciou Dní španielskej kultúry. Tento nápad vznikol vďaka riaditeľke gymnázia Park mládeže - RNDr. Alene Bobákovej. Tento rok príjemnú atmosféru Španielska dotvorilo nielen pekné počasie, ale hlavne program plný tanca, hudby a spevu, o ktorý sa postarali študenti gymnázia.