Letná turistická sezóna na Popradskom plese

Popradské plesoPopradské plesoPopradské plesoPopradské plesoPopradské plesoPopradské plesoPopradské plesoPopradské plesoPopradské pleso

Popradské pleso

Turisti obdivujú panorámu Vysokých Tatier pri Popradskom plese vo Vysokých Tatrách 15. júna 2013.