Quantcast
 

Medzibrodské kočovné divadlo

Medzibrodské kočovné divadloMedzibrodské kočovné divadloMedzibrodské kočovné divadloMedzibrodské kočovné divadloMedzibrodské kočovné divadlo

Medzibrodské kočovné divadlo

Ochotnícka divadelná činnosť v Medzibrode má svoje počiatky v roku 1913. Prvým predstavením bola hra Hora volá. Medzibrodské kočovné divadlo (MKD) sa zameriava na pôvodnú i zahraničnú klasiku s komediálnym nádychom. Na snímke herec a režisér Juraj Haviar v šatni v kultúrnom dome v Medzibrode v okrese Banská Bystrica 19. júna 2020.