Medzinárodná výstava politických karikatúr v Bratislave

Medzinárodná výstava politických karikatúr na HvieMedzinárodná výstava politických karikatúr na HvieMedzinárodná výstava politických karikatúr na HvieKarikatúra Martina "Shootyho" Šútovca - ApokalyptiMedzinárodná výstava politických karikatúr na Hvie

Medzinárodná výstava politických karikatúr na Hvie

Snímka z putovnej exteriérovej Medzinárodnej výstavy politických karikatúr na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 8. júla 2020.