Medzinárodný deň boja proti detskej práci

Medzinárodný deň boja proti detskej práciMedzinárodný deň boja proti detskej práciMedzinárodný deň boja proti detskej práciMedzinárodný deň boja proti detskej práciMedzinárodný deň boja proti detskej práciMedzinárodný deň boja proti detskej práciMedzinárodný deň boja proti detskej práciMedzinárodný deň boja proti detskej práci

Medzinárodný deň boja proti detskej práci

V stredu 12. júna si pripomíname Medzinárodný deň boja proti detskej práci. Vyhlásila ho v roku 2002 Medzinárodná organizácie práce (ILO).Chlapec pracuje v závode na výrobu kovov v Dháke 12. júna 2013.