Medzinárodný filmový festival v Ríme

Rím, Taliansko, film, filmový festival, medzinárodRím, Taliansko, film, filmový festival, medzinárodRím, Taliansko, film, filmový festival, medzinárodRím, Taliansko, film, filmový festival, medzinárodRím, Taliansko, film, filmový festival, medzinárod

Rím, Taliansko, film, filmový festival, medzinárod

Taliansky herec Alberto Testone počas fototermínu k filmu Andreja Michalkova-Končalovského Hriech (Sin), filmovej životopisnej drámy, venovanej životu Michelangela Buonarottiho na 14. medzinárodnom filmovom festivale Rome Film Fest 25. októbra 2019.