Medzinárodný filmový festival v Ríme

Rím, Taliansko, film, filmový festival, medzinárodRím, Taliansko, film, filmový festival, medzinárodRím, Taliansko, film, filmový festival, medzinárodRím, Taliansko, film, filmový festival, medzinárodRím, Taliansko, film, filmový festival, medzinárod

Rím, Taliansko, film, filmový festival, medzinárod

Ruský režisér a scenárista Andrej Michalkov-Končalovskij počas fototermínu svojej filmovej životopisnej drámy Hriech (Sin), venovanej životu Michelangela Buonarottiho na 14. medzinárodnom filmovom festivale Rome Film Fest 25. októbra 2019.