Mesto Martin začne zbierať kuchynský odpad z domácností

Mesto Martin začne zbierať kuchynský odpad z domácMesto Martin začne zbierať kuchynský odpad z domácMesto Martin začne zbierať kuchynský odpad z domácMesto Martin začne zbierať kuchynský odpad z domácMesto Martin začne zbierať kuchynský odpad z domác

Mesto Martin začne zbierať kuchynský odpad z domác

Na snímke pracovníci Zberného dvora počas zberu kuchynského odpadu z domácností 25. januára 2021 v Martine.