´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici

´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici

´Mexický tunel´ na slovensko-ukrajinskej hranici

Špeciálna jednotka odhalila podzemný tunel, ktorý spájal slovenské a ukrajinské územie. Využívaný bol na pašovanie tovaru a osôb, predovšetkým však tabakových výrobkov.