Quantcast
 

Monitoring elektrických vedení

Monitoring elektrických vedení Monitoring elektrických vedení Monitoring elektrických vedení Monitoring elektrických vedení Monitoring elektrických vedení Monitoring elektrických vedení

Monitoring elektrických vedení

Odborníci pre monitoring elektrických vedení skontrolujú vyše 8-tisíc kilometrov elektrických vedení na Slovensku. Mapuje ich viac ako 50 špeciálne vyškolených mapovateľov. Prieskum sa realizuje v rámci projektu LIFE a zastrešujú ho Energia Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) a Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Cieľom prieskumu je zistiť, ktoré úseky vedení sú rizikové pre vtáctvo z hľadiska nárazov. V ďalšej časti projektu bude rizikovosť úsekov overovaná a nebezpečné vedenia budú ekologizované inštaláciou vhodných prvkov, ktoré ich pre vtáky zviditeľnia a zamedzia nárazom. Na snímke mapovanie elektrického vedenia v Kráľovskom Chlmci 19. februára 2015.