Multisenzorická výstava Van Gogh Alive

Multisenzorická výstava Van Gogh AliveMultisenzorická výstava Van Gogh AliveMultisenzorická výstava Van Gogh AliveMultisenzorická výstava Van Gogh AliveMultisenzorická výstava Van Gogh Alive

Multisenzorická výstava Van Gogh Alive

Žena fotograguje počas mediálnej ukážky výstavy s názvom Van Gogh Alive 17. septembra 2020 v Sydney.