Neexistujúce umenie v Bratislave

Bratislava Rakúsko výročie Augmented Reality výstaBratislava Rakúsko výročie Augmented Reality výstaBratislava Rakúsko výročie Augmented Reality výstaBratislava Rakúsko výročie Augmented Reality výstaBratislava Rakúsko výročie Augmented Reality výsta

Bratislava Rakúsko výročie Augmented Reality výsta

Na snímke výstava s neexistujúcim umením Augmented reality pri príležitosti 25. výročia bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Rakúskom v uliciach Bratislavy 29. decembra 2017. Umelecké diela bude možné vidieť len prostredníctvom špeciálnej mobilnej aplikácie.