Neznáme dielo Allegro molto od W.A. Mozarta

Neznáme dielo Allegro molto od W.A. Mozarta  Neznáme dielo Allegro molto od W.A. Mozarta  Neznáme dielo Allegro molto od W.A. Mozarta  Neznáme dielo Allegro molto od W.A. Mozarta  Neznáme dielo Allegro molto od W.A. Mozarta

Neznáme dielo Allegro molto od W.A. Mozarta

Notový zápis, nedávno identifikovaný ako dielo Wolfganga Amadea Mozarta, ktoré predstavili 23.marca 2012 v Salzburgu výskumníci z Medzinárodnej nadácie Mozarteum.