Nové infotabule priblížia Dóm sv. Alžbety aj nevidomým

Nové infotabule priblížia Dóm sv. Alžbety aj nevidNové infotabule priblížia Dóm sv. Alžbety aj nevidNové infotabule priblížia Dóm sv. Alžbety aj nevidNové infotabule priblížia Dóm sv. Alžbety aj nevidNové infotabule priblížia Dóm sv. Alžbety aj nevid

Nové infotabule priblížia Dóm sv. Alžbety aj nevid

Na snímke Dóm sv. Alžbety na Hlavnej ulici, vpravo Kaplnka sv. Michala v Košiciach 10. novembra 2020.