Nový biobazén v letnom areáli na Kamennom mlyne

Nový biobazén Nový biobazén Nový biobazén Nový biobazén Nový biobazén

Nový biobazén

Na rozdiel od chemicky čisteného bazéna je biobazén úplne bez chemikálií. Biobazény pracujú na báze vlastného čistenia vody, ktoré zabezpečujú vodné rastliny vo filtračnej časti bazéna.