Nutriám zo Skačian ľudia neprekážajú, nechajú sa i nakŕmiť

Nutriám zo Skačian ľudia neprekážajú, nechajú sa iNutriám zo Skačian ľudia neprekážajú, nechajú sa iNutriám zo Skačian ľudia neprekážajú, nechajú sa iNutriám zo Skačian ľudia neprekážajú, nechajú sa iNutriám zo Skačian ľudia neprekážajú, nechajú sa i

Nutriám zo Skačian ľudia neprekážajú, nechajú sa i

Obec Skačany (okres Partizánske) sa môže pochváliť zvieracou atrakciou. Nutrie, ktoré žijú v blízkosti miestneho jazera, chodia sledovať nielen miestni, ale i ďalší ľudia z blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Ľudská prítomnosť zvieratám neprekáža, nechajú sa i nakŕmiť. V Skačanoch 23. novembra 2020.