Obec Háj

Obec HájObec HájObec HájObec HájObec HájObec HájObec Háj

Obec Háj

Na snímke vľavo obecný úrad, v podkroví turistická ubytovňa, vpravo reformovaný kostol v obci Háj