Ocenení športovci Športového centra polície

Ocenení športovci Športového centra polícieOcenení športovci Športového centra polícieOcenení športovci Športového centra polícieOcenení športovci Športového centra polícieOcenení športovci Športového centra polície

Ocenení športovci Športového centra polície

Slovenskí reprezentanti Športového centra polície (ŠCP) si v pondelok prevzali ocenenie za dosiahnuté výsledky v uplynulej sezóne.