Ochrana vtáctva na elektrickom vedení

Ochrana vtáctva na elektrickom vedeníOchrana vtáctva na elektrickom vedeníOchrana vtáctva na elektrickom vedeníOchrana vtáctva na elektrickom vedeníOchrana vtáctva na elektrickom vedeníOchrana vtáctva na elektrickom vedeníOchrana vtáctva na elektrickom vedeníOchrana vtáctva na elektrickom vedeníOchrana vtáctva na elektrickom vedeníOchrana vtáctva na elektrickom vedeníOchrana vtáctva na elektrickom vedeníOchrana vtáctva na elektrickom vedení

Ochrana vtáctva na elektrickom vedení

Ukážka práce jedinečného riešenia inštalácie prvkov na ochranu vtáctva na 110 kV elektrickom vedení pod napätím pomocou špeciálne skonštruovaného diaľkovo ovládaného vrtuľníka - dronu, sa pri Lemešanoch skončila pádom dronu na zem. Projekt LIFE Energia realizuje organizácia Ochrana dravcov na Slovensku. Akcia sa konala pod záštitou spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. Prototyp drona na inštaláciu ochranných prvkov na vedenia VN vyrobila firma e-Sense Slovakia s. r. o., autorom projektu riešenia inštalácie (ochranných prvkov na vedenia VN) je Michal Učník z Bratislavy. Na snímke dron tesne pred dopadom na zem. V Lemešanoch 30. júla 2015.