Odborný výcvik vojakov na Lešti

Vojaci sa pripravujú na misiu UNFICYPVojaci sa pripravujú na misiu UNFICYPVojaci sa pripravujú na misiu UNFICYPVojaci sa pripravujú na misiu UNFICYPVojaci sa pripravujú na misiu UNFICYP

Vojaci sa pripravujú na misiu UNFICYP

Celkovo 271 profesionálnych vojakov sa v týchto dňoch v priestoroch Centra výcviku Lešť pripravuje na nasadenie do misie UNFICYP na Cypre. Prví z nich by mali vystriedať svojich kolegov na misii v septembri a decembri 2020, ďalší budú súčasťou rotácií v marci a v júli na budúci rok. Cieľom výcviku príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorý na Lešti prebieha od 13. do 19. júla 2020, je získanie praktických vojenských zručností súvisiacich s plnením úloh misie. Ide napríklad o výcvik predpísaných reakcií na rôzne situácie, ktoré môžu nastať počas vyslania - patrolovanie, civilné a vojenské, ako aj civilno-vojenské incidenty, nácvik rôznych spôsobov evakuácie, a tiež výcvik potrebných reportovací systém či rádiokomunikácia. Na snímke príslušníci Ozbrojených síl SR počas výcviku potlačenia davu, na Lešti v okrese Zvolen 16. júla 2020.