Odkaz Nežnej revolúcie zosobňujú aj tohtoroční laureáti Bielej vrany

Odkaz Nežnej revolúcie zosobňujú aj tohtoroční lauOdkaz Nežnej revolúcie zosobňujú aj tohtoroční lauOdkaz Nežnej revolúcie zosobňujú aj tohtoroční lauOdkaz Nežnej revolúcie zosobňujú aj tohtoroční lauOdkaz Nežnej revolúcie zosobňujú aj tohtoroční lau

Odkaz Nežnej revolúcie zosobňujú aj tohtoroční lau

Na snímke laureát ocenenia Biela vrana 94-ročný Branislav Tvarožek, ktorý sa vzoprel dvom najväčším totalitám 20. storočia a prejavil občiansku statočnosť v najťažších chvíľach za obrovskú cenu počas slávnostného odovzdávania ocenení Biela vrana 17. novembra 2019 v Bratislave v rámci osláv 30. výročia Nežnej revolúcie.