Odpojenie elektriny neplatičom v Trebišove

Odpojenie elektriny neplatičom v TrebišoveOdpojenie elektriny neplatičom v TrebišoveOdpojenie elektriny neplatičom v TrebišoveOdpojenie elektriny neplatičom v TrebišoveOdpojenie elektriny neplatičom v TrebišoveOdpojenie elektriny neplatičom v TrebišoveOdpojenie elektriny neplatičom v TrebišoveOdpojenie elektriny neplatičom v TrebišoveOdpojenie elektriny neplatičom v TrebišoveOdpojenie elektriny neplatičom v Trebišove

Odpojenie elektriny neplatičom v Trebišove

Približne 300 obyvateľov mestskej časti Nový Majer v Trebišove ostalo od minulého týždňa bez elektriny i vody potom, ako firma ABG Trebišov odpojila túto oblasť od elektrickej energie.