Osádzanie Kameňov zmiznutých

Osádzanie Kameňov zmiznutýchOsádzanie Kameňov zmiznutýchOsádzanie Kameňov zmiznutýchOsádzanie Kameňov zmiznutýchOsádzanie Kameňov zmiznutých

Osádzanie Kameňov zmiznutých

Snímka z osádzania Kameňov zmiznutých (Stolpersteine) pred domom Emila Pásztora na Kúpeľnej ulici 3 v Bratislave 9. septembra 2021.